Support

CONTACT US

  China (Guangdong) Rilot Free Trade Zone Qianhai &Shekou Area of Shenzhen

  Address: Qianhai Complex, Yueliangwan Avenue, Nanshan District, Shenzhen, P.R.China

  Post Code:518054

  Tel: +86-755-3666 8888

  Fax: +86-755-3666 8880

  E-mail:info@szqh.gov.cn